طراحی لوگو تصویری سایوا گستر

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] همانطور که می بینید در طراحی لوگو شرکت سایوا گستر که تولید کننده ی محصولات سرمایشی و گرمایشی در استان خراسان است، تلاش شده تا با استفاده از دو رنگ آبی و قرمز در قالب یک قطره آب و شعله ی آتش به تولیدات این شرکت اشاره شود. [...]
طراحی لوگو سایوا گستر


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی لوگو تصویری سایوا گستر
طراحی لوگو سایوا گستر
لوگو تصویری سایوا گستر
طرح اولیه لوگو سایوا گستر
[/ld_carousel]

همانطور که می بینید در طراحی لوگو شرکت سایوا گستر که تولید کننده ی محصولات سرمایشی و گرمایشی در استان خراسان است، تلاش شده تا با استفاده از دو رنگ آبی و قرمز در قالب یک قطره آب و شعله ی آتش به تولیدات این شرکت اشاره شود.
در روانشناسی رنگ ها، آبی، رنگی ست که در وهله ی اول سرما را به مخاطب القا می کند و در مقابل آن رنگ قرمز، القاکننده ی حس گرما و انرژی ست.
رنگ ها در جذب مخاطب نقش به سزایی دارند. از آن گذشته، آنها می توانند معانی گسترده ای را منتقل کرده و به درک مخاطب از مفهوم فرم ها و طرح های لوگو کمک کنند. از آن گذشته جالب است بدانید که رنگ ها تنها در 90 ثانیه بر احساس مخاطب تاثیر می گذارند و او را به خرید یک محصول ترغیب می کنند.

نمونه کارهای مرتبط