طراحی لوگو دانشگاه صنعت و معدن

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] دانشگاه صنعت و معدن خراسان رضوی که از جمله دانشگاه های معتبر و صاحب نام کشور می باشد و زیرنظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می کند، طراحی لوگو خود را به شرکت طراحان عرفان سپرد. ما نیز سعی کردیم علاوه بر درنظر گرفتن دانش طراحی گرافیک روز [...]
طراحی لوگو دانشگاه صنعت و معدن


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی لوگو دانشگاه صنعت و معدن
لوگو دانشگاه صنعت و معدن
نمونه طرح لوگو دانشگاه
نمونه طرح لوگو
موکاپ لوگو دانشگاه صنعت و معدن
طرح اولیه لوگو دانشگاه صنعت و معدن
[/ld_carousel]

دانشگاه صنعت و معدن خراسان رضوی که از جمله دانشگاه های معتبر و صاحب نام کشور می باشد و زیرنظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می کند، طراحی لوگو خود را به شرکت طراحان عرفان سپرد. ما نیز سعی کردیم علاوه بر درنظر گرفتن دانش طراحی گرافیک روز دنیا، تمام المان های مورد نیاز سفارش دهنده را نیز در طراحی این آرم و نشانه لحاظ کنیم. این المان ها شامل موارد زیر بود:

–  نمادی از صنعت باشد
–  نمادی از تحصیل و دانشگاه باشد
–  عنوان کامل دانشگاه به صورت انگلیسی در آن درج شده باشد
همانطور که مشاهده می شود، در طراحی لوگو سعی ما برآن بوده تا تمامی موارد ذکر شده به صورت مینیمال استفاده شود.

نمونه کارهای مرتبط