طراحی لوگو شستنا

طراحی لوگو شستنا طراحی لوگو بخشی از هویت کسب و کار شما است و باعث ماندگاری برند شما در ذهن مخاطب میشود و عملکرد شرکت شما را نشان می دهد. گروه طراحان عرفان با در نظر گرفتن شخصیت و پرسونالیتی برند شستنا و همچنین ماهیت فعالیت آژانس مسافرتی طراحی لوگو این شرکت را بر عهده [...]
طراحی لوگو شستنا
موکاپ شستنا

طراحی لوگو شستنا

طراحی لوگو بخشی از هویت کسب و کار شما است و باعث ماندگاری برند شما در ذهن مخاطب میشود و عملکرد شرکت شما را نشان می دهد. گروه طراحان عرفان با در نظر گرفتن شخصیت و پرسونالیتی برند شستنا و همچنین ماهیت فعالیت آژانس مسافرتی طراحی لوگو این شرکت را بر عهده داشته است. «بال» را نشان دهنده ی پرواز و اوج گرفتن در نظر گرفته اند و پرواز را وسیله ای برای جا به جایی و سفر از نقطه ای به نقطه ی دیگر. درنتیجه شکل کلی لوگوی شرکت تورهای گردشگری شستنا، شبیه به بال طراحی شده است .

طراحی «بال» بر اساس طرح ها و نقوش اصیل  ایرانی اجرا شده و در زمینه ای به رنگ سبز، که رنگ طبیعت و سرزندگی است، نقش بسته است .