طراحی لوگو برند گوشت صادراتی حلال تاج

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000" el_class="visible-xs visible-sm"] [/ld_carousel][ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000" el_class="visible-md visible-lg"] [/ld_carousel] درپروسه ایده پردازی و طراحی لوگو برند تاج که در زمینه صادرات گوشت حلال به اروپا فعالیت دارد و با در نظر گرفتن حوزه ی فعالیت این برند، از تکنیک لوگوتایپ استفاده شده است تا برای مخاطبان قابل [...]
طراحی لوگو برند صادراتی تاج


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″ el_class=”visible-xs visible-sm”]
طراحی لوگو برند صادراتی تاج
طراحی لوگو تلفیقی برند گوشت صادراتی
طراحی آرم گوشت حلال صادراتی تاج
نمونه آرم تجاری برند تاج
[/ld_carousel][ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″ el_class=”visible-md visible-lg”]
طراحی لوگو برند صادراتی تاج
طراحی لوگو تلفیقی برند گوشت صادراتی
طراحی آرم گوشت حلال صادراتی تاج
نمونه آرم تجاری برند تاج
[/ld_carousel]

درپروسه ایده پردازی و طراحی لوگو برند تاج که در زمینه صادرات گوشت حلال به اروپا فعالیت دارد و با در نظر گرفتن حوزه ی فعالیت این برند، از تکنیک لوگوتایپ استفاده شده است تا برای مخاطبان قابل شناسایی باشد و در زمینه ایجاد ارتباط با مخاطب و انتقال مفاهیم نقش کلیدی و پر اهمیتی را ایفا کند

نمونه کارهای مرتبط