طراحی لوگو زعفران ویسکو

  طراحی لوگو زعفران ویسکو طراحی لوگو و یا نماد تجاری از نکات اصلی هویت بصری هر برند است و تاثیر مستقیم در نحوه ارتباط بصری با مخاطبان شما دارد. در واقع طراحی نماد تجاری فرآیندی است که در آن تیم طراحی با توجه به  بازار هدف و مخاطبان یک کسب و کار لوگو منحصر [...]
طراحی لوگو زعفران ویسکونمونه طراحی لوگو ویسکو

  طراحی لوگو زعفران ویسکو

طراحی لوگو و یا نماد تجاری از نکات اصلی هویت بصری هر برند است و تاثیر مستقیم در نحوه ارتباط بصری با مخاطبان شما دارد. در واقع طراحی نماد تجاری فرآیندی است که در آن تیم طراحی با توجه به  بازار هدف و مخاطبان یک کسب و کار لوگو منحصر به فردی را با در نظر گرفتن زیبایی های بصری طراحی میکنند. گروه طراحان عرفان طرح های پیشنهادی خود از دو بعد زیبایی عمومی (جلب نظر مخاطب عام ) و بعد تخصصی طراحی  (متناسب بودن آرم با زمینه تخصصی فعالیت ) خدمتتان ارائه .می دهند

طراحی لوگو زعفران ویسکو از گل زعفران و با توجه  به بازار هدف این شرکت در خارج از کشور از حرف V  نام انگلیسی این برند الهام گرفته است. و طراحی شده است امید است این شرکت با مدیریت خلاق و جوان خود در بازارهای جهانی جایگاه ارزشمندی  بدست آورند.