طراحی لوگو مشاورین املاک یار

طراحی لوگو مشاورین املاک در طراحی لوگو مشاورین املاک بهتر است از استفاده از المان های فانتزی یا فونت و رنگهای فانتزی اجتناب شود زیرا کسب و کار مرتبط به فروش املاک و سرمایه گذاری هرچند رنگ و بوی امروزی گرفته باشد، جز مشاغل قدیمی و سنتی است. نوشته ها اثر قابل توجهی در ذهنیت [...]
لوگو مشاورین املاکلوگو مشاورین املاک یار

طراحی لوگو مشاورین املاک

در طراحی لوگو مشاورین املاک بهتر است از استفاده از المان های فانتزی یا فونت و رنگهای فانتزی اجتناب شود زیرا کسب و کار مرتبط به فروش املاک و سرمایه گذاری هرچند رنگ و بوی امروزی گرفته باشد، جز مشاغل قدیمی و سنتی است. نوشته ها اثر قابل توجهی در ذهنیت افراد دارند پس سعی کرده ایم یک رنگ و فونت مناسب برای آن انتخاب کنیم که قصد و هدف شما را نشان می دهد.

از شلوغ کردن لوگو، برای جلب توجه مخاطبان اجتناب شده. مخاطبان زمانی که با تصویر شلوغی مواجه می شوند، نه تنها مجذوب آن نمیشوند بلکه درک آن نیز برایشان پیچیده میشود. مخاطبان طرحی را می پذیرند که با یک نگاه به آن متوجه نوع کسب و کار شما شوند و ذهنشان را از آشفتگی دور کند.