طراحی لوگو زعفران زرلاوین

طراحی لوگو زعفران به دلیل صادراتی بودن محصول نیاز به دقت نظر بالایی دارد تا علاوه بر زیبایی بصری، معرف خوبی برای برند در بازار هدف نیز باشد. لوگو زعفران زرلاوین بصورت تلفیقی با ترکیب لوگوتایپ و الهام از رشته های سرخ زعفران توسط گروه طراحان عرفان طراحی و اجرا شده است.

نمونه طراحی لوگو زعرفان صادراتی

طراحی لوگو زعفران به دلیل صادراتی بودن محصول نیاز به دقت نظر بالایی دارد تا علاوه بر زیبایی بصری، معرف خوبی برای برند در بازار هدف نیز باشد.
لوگو زعفران زرلاوین بصورت تلفیقی با ترکیب لوگوتایپ و الهام از رشته های سرخ زعفران توسط گروه طراحان عرفان طراحی و اجرا شده است.