طراحی کاراکتر مداد بیست

طراحی کاراکتر مداد بیست طراحی کاراکتر مداد بیست که یک شخصیت پرانرژی و متفاوت است همانند طراحی لوگو و هویت بصری و طراحی و پیاده سازی وب سایت اختصاصی و طراحی انواع بسته بندی های مربوط به مداد رنگی 6 و 12 عددی و همچنین مداد سیاه و مداد قرمز بر عهده گروه طراحان عرفان [...]
طراحی کاراکتر مداد بیست

اتود اولیه طرح مداد بیست

طراحی کاراکتر مداد بیست

طراحی کاراکتر مداد بیست که یک شخصیت پرانرژی و متفاوت است همانند طراحی لوگو و هویت بصری و طراحی و پیاده سازی وب سایت اختصاصی و طراحی انواع بسته بندی های مربوط به مداد رنگی 6 و 12 عددی و همچنین مداد سیاه و مداد قرمز بر عهده گروه طراحان عرفان بوده.

از آنجایی که محصولی مانند مداد رنگی یک محصول فانتزی بوده و جامعه مخاطبین اصلی آن نیز کودکان می باشند، تصمیم گرفته شد که شخصیت طراحی شده مقداری خیال انگیز و دور از واقعیت باشد. با اتودهای فراوان که توسط تیم طراحی و گرافیکی انجام گرفت در نهایت به شخصیت مدادی رسیدیم که هم مداد بود و هم پاک کن با رنگهای شاد و پرانرژی.

ولی در چهره آن با استفاده از 3 چشم و گوشها و شاخک های فانتزی سعی گردید تا شکل و شمایل ماورائی به این کارکتر داده شود و بعد از اتمام و تایید طرح کارکتر مداد بیست توسط کارفرما و استفاده از این شخصیت فانتزی در موارد تبلیغاتی بسیارتاثیر گذار و جالب بود و توانست با مخاطبان خودش ارتباط برقرار کند.
لازم به ذکر است از این شخصیت در طراحی موشن گرافی مداد بیست و طراحی گیف تبلیغاتی نیز استفاده گردیده