طراحی کاراکتر صنایع غذایی رزت

طراحی کاراکتر صنایع غذایی رزت طراحي كاراكتر صنایع غذایی رزت توسط گروه طراحان عرفان در جهت تاثير گذاري و ارتباط هر چه بيشتر اين برند با مخاطبان صورت گرفته است. اگر کاراکتر خلاقانه، مرتبط و در راستای نظام و ساختار برند طراحی شود بیشترین تأثیر را در ماندگاری برند در ذهن مخاطب خواهد داشت. در [...]
طراحی کاراکتر صنایع غذایی رزت
اتد اولیه کاراکتر صنایع غذایی رزت

طراحی کاراکتر صنایع غذایی رزت

طراحي كاراكتر صنایع غذایی رزت توسط گروه طراحان عرفان در جهت تاثير گذاري و ارتباط هر چه بيشتر اين برند با مخاطبان صورت گرفته است. اگر کاراکتر خلاقانه، مرتبط و در راستای نظام و ساختار برند طراحی شود بیشترین تأثیر را در ماندگاری برند در ذهن مخاطب خواهد داشت.
در طراحی کاراکتر برند رزت با الهام گیری از نام این برند شخصیت یک خانم در پوشش گل رز جا نمایی شده است.