طراحی و ساخت تندیس اداره نظام مهندسی خراسان

در طراحی و ساخت  تندیس همایش مصالح و ساخت و ساز ایمن انتقال مفهوم ماندگاری از طریق مصالح به کار رفته و نوع ساخت آنها، در بناهای تاریخی که تا چه حد به ماندگاری  و استحکام بناهای تاریخی کمک کرده است، صورت گرفته. به همین خاطر از طاق کسری به عنوان بنایی ماندگار که بعد [...]
طراحی و ساخت تندیس نظام مهندسی
طراحی و ساخت تندیس نظام مهندسی
الهام گیری از بناهای تاریخی
تندیس نظام مهندسی - الهام گیری
طراحی و اجرا- تندیس نظام مهندسی
استفاده از عناصر تاریخی در طراحی
اسکیس اولیه تندیس
طرح سه بعدی تندیس نظام مهندسی
نمایی ازتندیس
جزییات طراحی تندیس

در طراحی و ساخت  تندیس همایش مصالح و ساخت و ساز ایمن انتقال مفهوم ماندگاری از طریق مصالح به کار رفته و نوع ساخت آنها، در بناهای تاریخی که تا چه حد به ماندگاری  و استحکام بناهای تاریخی کمک کرده است، صورت گرفته. به همین خاطر از طاق کسری به عنوان بنایی ماندگار که بعد از گذر زمانی طولانی، همچنان پابرجا مانده است و از ارگ بم به عنوان بنایی شکننده یاد شد است. در طراحی و ساخت تندیس همایش مصالح و ساخت ساز از بهترین مواد و جدیدترین متدهای قالب ریزی، برشکاری و آبکاری استفاده شده است.
مجسمه های کوچک: به مجسمه‌های کوچک، تندیسک (statuette) نیز می گویند. این مجسمه‌ها تنها سر و شانه ی مورد نظر را به نمایش می گذارند و در اصطلاح به آنها نیم‌تنه (bust) نیز گفته می شود. همینطور مجسمه‌هایی نیز هستند که در آن‌ها تنها شکل سر مورد نظر به نمایش درآمده است به این مجسمه ها سردیس گفته می‌شود.
تندیسک‌ها: تندیسک ها مجسمه هایی هستند که به عنوان یادبود در مراسم‌ و جشن های مختلف به شرکت کنندگان اهدا می شوند. اما در ایران این تندیسک ها را تندیس می نامند.