طراحی و ساخت تندیس هفته پژوهش

طراحی و ساخت تندیس پژوهش به مناسبت روز پژوهش توسط گروه طراحان عرفان طراحی و اجرا شد. در ایران از 25 آذر تا بیست و نهم این ماه را هفته پژوهش می نامند و نمایشگاهی در این خصوص برگزار میشود. گروه طراحان عرفان با توجه به حساسیت و اهمیت حوزه فناوری اطلاعات در این نمایشگاه […]

طراحی و ساخت تندیس هفته پژوهش
طراحی و ساخت تندیس هفته پژوهش
مدال تندیس هفته پژوهش
طراحی و اجرای تندیس هفته پژوهش
طراحی تندیس توسط گروه عرفان

طراحی و ساخت تندیس پژوهش به مناسبت روز پژوهش توسط گروه طراحان عرفان طراحی و اجرا شد. در ایران از 25 آذر تا بیست و نهم این ماه را هفته پژوهش می نامند و نمایشگاهی در این خصوص برگزار میشود. گروه طراحان عرفان با توجه به حساسیت و اهمیت حوزه فناوری اطلاعات در این نمایشگاه از کلمه IT در طراحی و اجرا این تندیس الهام گرفته اند. شعار اصلی هفته پژوهش تمرکز بر عدم تصمیم گیری بدون پژوهش و مطالعه است زیرا پیشرفت و موفقیت روزافزون در زمینه های مختلف علمی به شناخت جهانی با قابلیت ها و رویکردهای بسیار تکیه دارد و پژوهش و تفحص و تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردارند، چرا که پژوهش ها پنجره ای جدید را به سوی انسان ها باز می کنند و امکان زندگی جدید برای آنها به ارمغان می آورند. این دنیای جدید و این زندگی تازه برخاسته از تعاملاتی ژرف میان تمدن های مختلف و میان فرهنگ های بسیاری است، چرا که موجب شناخت درخواست‌ها، نیازها، اندیشه‌ها و مسائل و مشکلاتی می شود که به نوبه ی خود با توسعه علم روبرو است. در مسیر اعتلای فرهنگ و علم، اندیشه‌های عمیق آدمی در قالب پژوهش‌های بنیادین ظهور می کنند و موجب پژوهش‌های کاربردی بسیاری می‌شوند تا به تمامی سوالات ما پاسخ دهند و راه حل تمام مشکلات انسان ها و جوامع بشری را بیابند. اینجاست که نقش مهم و اساسی پژوهش آشکار می شود.