طراحی و ساخت تندیس اداره استاندارد خراسان

طراحی و ساخت تندیس استاندارد که هر سال همزمان با روز جهانی استاندارد در مهر ماه جهت تشکر از زحمات برگزیدگان در سال گذشته برگزار میشود، به درخواست اداره استاندارد خراسان رضوی انجام شده است. تقدیم تندیس به مدیر واحد صنعتی و مدال جهت تشکر از مدیر کنترل کیفیت اهداء میشود. طراحی و ساخت تندیس [...]
طراحی تندیس اداره استاندارد
طراحی تندیس اداره استاندارد
طراحی و ساخت تندیس
ساخت تندیس استاندارد
تندیس اداره استاندارد
طراحی تندیس اداره استاندارد
تندیس اداره استاندارد خراسان
مراسم اهدای تندیس اداره استاندارد
مراسم اهدای تندیس
طراحی و اجرای تندیس

طراحی و ساخت تندیس استاندارد که هر سال همزمان با روز جهانی استاندارد در مهر ماه جهت تشکر از زحمات برگزیدگان در سال گذشته برگزار میشود، به درخواست اداره استاندارد خراسان رضوی انجام شده است. تقدیم تندیس به مدیر واحد صنعتی و مدال جهت تشکر از مدیر کنترل کیفیت اهداء میشود. طراحی و ساخت تندیس و مدالی که مشاهده میفرمایید در آژانس تبلیغاتی گروه طراحان عرفان انجام شده است.