طراحی تندیس جشنواره غذا و دارو خراسان رضوی

تندیس یک جشنواره یا مراسم، یکی از ماندگارترین و خاص ترین هدیه هایی است که از آن رویداد یا مراسم به جای میماند.گروه طراحان عرفان با در اختیار داشتن طراحان جوان و خلاق و با تجربه  و آشنا به توانمندی های داخلی در زمینه ساخت تندیس، سالهای طولانی در این زمینه مشغول به فعالیت است. [...]
طراحی و ساخت تندیس غذا و دارو
طراحی و ساخت تندیس غذا و دارو
تندیس غذا و دارو
نمایی از تندیس غذا و دارو
طراحی و اجرای تندیس

تندیس یک جشنواره یا مراسم، یکی از ماندگارترین و خاص ترین هدیه هایی است که از آن رویداد یا مراسم به جای میماند.گروه طراحان عرفان با در اختیار داشتن طراحان جوان و خلاق و با تجربه  و آشنا به توانمندی های داخلی در زمینه ساخت تندیس، سالهای طولانی در این زمینه مشغول به فعالیت است.
چالشهای مربوط به طراحی و ساخت تندیس را میتوان به شرح ذیل نام برد:

-همخوانی فرم کلی تندیس با محتوای آن مراسم یا همایش و همچنین مخاطبان آن
-در نظر گرفتن بودجه ای که کارفرما برای تندیس در نظر دارد
– آشنا بودن به متریال های مختلف که در داخل کشور قابل استفاده است.
– سادگی و زیبا بودن فرم نهایی ساخته شده.
تندیس پیش روبه سفارش سازمان غذا و داروی خراسان رضوی طراحی و ساخته شده است.