رد کردن لینک ها

طراحی بروشور موسسه همیاران مثبت

طراحی بروشور مخصوص افراد با بیماری های خاص، به سفارش موسسه ی همیاران مثبت، در شرکت طراحان عرفان طراحی شده و به چاپ رسیده است.
«موسسه ی همیاران مثبت» به منظور یاری رسانی به افرادی تشکیل شده است که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

نمونه کارهای مرتبط