طراحی بروشور موسسه همیاران مثبت

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] طراحی بروشور مخصوص افراد با بیماری های خاص، به سفارش موسسه ی همیاران مثبت، در شرکت طراحان عرفان طراحی شده و به چاپ رسیده است. «موسسه ی همیاران مثبت» به منظور یاری رسانی به افرادی تشکیل شده است که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. [...]
طراحی بروشور همیاران مثبت


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی بروشور همیاران مثبت
بروشور همیاران مثبت
[/ld_carousel]

طراحی بروشور مخصوص افراد با بیماری های خاص، به سفارش موسسه ی همیاران مثبت، در شرکت طراحان عرفان طراحی شده و به چاپ رسیده است.
«موسسه ی همیاران مثبت» به منظور یاری رسانی به افرادی تشکیل شده است که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

نمونه کارهای مرتبط