طراحی کاراکتر تبلیغاتی مامزی

طراحی کاراکتر تبلیغاتی کیک مامزی کارخانه تولیدی کیک و کلوچه مامزی، دستور طراحی کاراکتر و شخصیت مامزی را برحسب نیاز خود و همچنین جامعه مخاطبان این محصول که اغلب کودکان و نوجوانان می باشند به گروه طراحان عرفان ابلاغ نمود و در صحبت های اولیه تاکید شده که از یک شخصیت ورزشکار و پرانرژی و [...]
طراحی کاراکتر تبلیغاتی کیک مامزی


طراحی کارکتر مامزی

طراحی کاراکتر تبلیغاتی کیک مامزی

کارخانه تولیدی کیک و کلوچه مامزی، دستور طراحی کاراکتر و شخصیت مامزی را برحسب نیاز خود و همچنین جامعه مخاطبان این محصول که اغلب کودکان و نوجوانان می باشند به گروه طراحان عرفان ابلاغ نمود و در صحبت های اولیه تاکید شده که از یک شخصیت ورزشکار و پرانرژی و در عین حال پرقدرت استفاده شود.

تیم طراحی گروه طراحان عرفان با توجه به نظرات کارفرما شروع به انجام اتودهای اولیه نمودند و بعد از چند مرحله طراحی و بازبینی به طرح یک کروکودیل ورزشکار رسیدند که در حال فوتبال بازی کردن بود به نظر می آید با توجه به خواسته های سفارش دهنده طرح نهایی کاراکتر کیک مامزی توانست نظر کارفرما و همچنین مخاطبان خود را جلب نماید.