طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] در طراحی کاراکتر و شخصیت صنایع غذایی رابطه با توجه به اتودهای زیادی که توسط تیم طراحی گروه طراحان عرفان جهت مشتری انجام گرفت در نهایت با ایده پردازی بسیار خلاقانه و به نوعی شجاعانه از طرف تیم طراحی، با الهام گرفتن از پرتره شخصیت خود صاحب برند [...]
طراحی کارکتر محصولات غذایی رابطه


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی کارکتر محصولات غذایی رابطه
طراحی کارکتر محصولات رابطه
کارکتر محصولات غذایی رابطه
طراحی کارکتر رابطه
اتود طرح اولیه کاراکتر رابطه
نمونه طراحی کاراکتر رابطه
[/ld_carousel]

در طراحی کاراکتر و شخصیت صنایع غذایی رابطه با توجه به اتودهای زیادی که توسط تیم طراحی گروه طراحان عرفان جهت مشتری انجام گرفت در نهایت با ایده پردازی بسیار خلاقانه و به نوعی شجاعانه از طرف تیم طراحی، با الهام گرفتن از پرتره شخصیت خود صاحب برند (کارفرما) و تبدیل کردن آن به تصویرسازی و طراحی گرافیکی ، به کاراکتر نهایی برند رابطه دست پیدا کردیم. با توجه به اهمیت طراحی شخصیت جهت یک برند و میزان استفاده هایی که یک شخصیت تبلیغاتی خوب می تواند در کمپین های تبلیغاتی یک برند داشته باشد از همین روی حساسیت زیادی در طراحی و ایده پردازی اتودهای اولیه طراحی شخصیت از طرف گروه طراحان عرفان در انجام پروژه مذکور انجام گرفته است .

نمونه کارهای مرتبط