طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه

طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه در طراحی کاراکتر و شخصیت صنایع غذایی رابطه با توجه به اتودهای زیادی که توسط تیم طراحی گروه طراحان عرفان جهت مشتری انجام گرفت در نهایت با ایده پردازی بسیار خلاقانه و به نوعی شجاعانه از طرف تیم طراحی، با الهام گرفتن از پرتره شخصیت خود صاحب برند (کارفرما) [...]
طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه


نمونه طراحی کاراکتر رابطه

طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه

در طراحی کاراکتر و شخصیت صنایع غذایی رابطه با توجه به اتودهای زیادی که توسط تیم طراحی گروه طراحان عرفان جهت مشتری انجام گرفت در نهایت با ایده پردازی بسیار خلاقانه و به نوعی شجاعانه از طرف تیم طراحی، با الهام گرفتن از پرتره شخصیت خود صاحب برند (کارفرما) و تبدیل کردن آن به تصویرسازی و طراحی گرافیکی ، به کاراکتر نهایی برند رابطه دست پیدا کردیم.

با توجه به اهمیت طراحی شخصیت جهت یک برند و میزان استفاده هایی که یک شخصیت تبلیغاتی خوب می تواند در کمپین های تبلیغاتی یک برند داشته باشد از همین روی حساسیت زیادی در طراحی و ایده پردازی اتودهای اولیه طراحی شخصیت از طرف گروه طراحان عرفان در انجام پروژه مذکور انجام گرفته است .