طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه

طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه در طراحی کاراکتر و شخصیت صنایع غذایی رابطه با توجه به اتودهای زیادی که توسط تیم طراحی گروه طراحان عرفان جهت مشتری انجام گرفت در نهایت با ایده پردازی بسیار خلاقانه و به نوعی شجاعانه از طرف تیم طراحی، با الهام گرفتن از پرتره شخصیت خود صاحب برند (کارفرما) [...]
طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه
طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه
طراحی کارکتر محصولات رابطه
کارکتر محصولات غذایی رابطه
طراحی کارکتر رابطه
اتود طرح اولیه کاراکتر رابطه
نمونه طراحی کاراکتر رابطه

طراحی کاراکتر تبلیغاتی صنایع غذایی رابطه

در طراحی کاراکتر و شخصیت صنایع غذایی رابطه با توجه به اتودهای زیادی که توسط تیم طراحی گروه طراحان عرفان جهت مشتری انجام گرفت در نهایت با ایده پردازی بسیار خلاقانه و به نوعی شجاعانه از طرف تیم طراحی، با الهام گرفتن از پرتره شخصیت خود صاحب برند (کارفرما) و تبدیل کردن آن به تصویرسازی و طراحی گرافیکی ، به کاراکتر نهایی برند رابطه دست پیدا کردیم.

با توجه به اهمیت طراحی شخصیت جهت یک برند و میزان استفاده هایی که یک شخصیت تبلیغاتی خوب می تواند در کمپین های تبلیغاتی یک برند داشته باشد از همین روی حساسیت زیادی در طراحی و ایده پردازی اتودهای اولیه طراحی شخصیت از طرف گروه طراحان عرفان در انجام پروژه مذکور انجام گرفته است .