طراحی کاراکتر برند نان و کلوچه شادنان

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] طراحی کاراکتر مربوطه با در نظر گرفتن استراتژی های گروه شادنان که تولید نان و شرینی های سالم، مغذی و خوشمزه برای خانواده ها است انجام شده است. پیرمرد نانوا مهربان با پوشش ایرانی اصیل و تنور قدیمی انتخاب مناسبی برای طراحی کارکتر و شخصیت برند شادنان است. [...]
طراحی کاراکتر برند شادنان


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی کاراکتر برند شادنان
طراحی کاراکتر شادنان
موکاپ کاراکتر برند شادنان
طراحی کاراکتر شادنان
[/ld_carousel]

طراحی کاراکتر مربوطه با در نظر گرفتن استراتژی های گروه شادنان که تولید نان و شرینی های سالم، مغذی و خوشمزه برای خانواده ها است انجام شده است.
پیرمرد نانوا مهربان با پوشش ایرانی اصیل و تنور قدیمی انتخاب مناسبی برای طراحی کارکتر و شخصیت برند شادنان است.
جهت خلق کاراکتر شادنان اتودهای متفاوتی توسط گروه طراحان عرفان انجام شد و در نهایت با در نظر گرفتن دیدگاه مشتری در زمینه گسترش فرهنگ ایرانی با حفظ کیفیت محصولات نان و شیرینی و همچنین معرفی هر چه بهتر استان کرمان عمو شادنان مهربان انتخاب شد.

نمونه کارهای مرتبط