طراحی کاراکتر برند نان و کلوچه شادنان

طراحی کاراکتر نان و کلوچه شادنان طراحی کاراکتر مربوطه با در نظر گرفتن استراتژی های گروه شادنان که تولید نان و شرینی های سالم، مغذی و خوشمزه برای خانواده ها است انجام شده است. پیرمرد نانوا مهربان با پوشش ایرانی اصیل و تنور قدیمی انتخاب مناسبی برای طراحی کارکتر و شخصیت برند شادنان است. جهت [...]
کاراکتر نان و کلوچه
کاراکتر نان و کلوچه
طراحی کاراکتر شادنان
موکاپ کاراکتر برند شادنان
طراحی کاراکتر شادنان

طراحی کاراکتر نان و کلوچه شادنان

طراحی کاراکتر مربوطه با در نظر گرفتن استراتژی های گروه شادنان که تولید نان و شرینی های سالم، مغذی و خوشمزه برای خانواده ها است انجام شده است.
پیرمرد نانوا مهربان با پوشش ایرانی اصیل و تنور قدیمی انتخاب مناسبی برای طراحی کارکتر و شخصیت برند شادنان است.
جهت خلق کاراکتر شادنان اتودهای متفاوتی توسط گروه طراحان عرفان انجام شد و در نهایت با در نظر گرفتن دیدگاه مشتری در زمینه گسترش فرهنگ ایرانی با حفظ کیفیت محصولات نان و شیرینی و همچنین معرفی هر چه بهتر استان کرمان عمو شادنان مهربان انتخاب شد.