طراحی کاراکتر بسته های آموزشی استاندارد

طراحی کاراکتر بسته آموزشی استاندارد طراحی کاراکتر کودکانه و تصویرسازی و خلق آن، طراحی و تولید انواع دفتر نقاشی و دفتر مشق، طراحی و تولید بسته های مداد رنگی اختصاصی، طراحی و تولید انواع پازل های با کیفیت فومی و مقوایی، طراحی و تولید انواع بازیهای فکری با محتوای استاندارد بخشی از فعالیت های گروه [...]
طراحی کاراکتر بسته آموزشی


نمونه طراحی کاراکتر

طراحی کاراکتر بسته آموزشی استاندارد

طراحی کاراکتر کودکانه و تصویرسازی و خلق آن، طراحی و تولید انواع دفتر نقاشی و دفتر مشق، طراحی و تولید بسته های مداد رنگی اختصاصی، طراحی و تولید انواع پازل های با کیفیت فومی و مقوایی، طراحی و تولید انواع بازیهای فکری با محتوای استاندارد بخشی از فعالیت های گروه طراحان عرفان میباشد.
با توجه به اینکه آموزش از سنین پایین کودکان حائز اهمیت است، گروه طراحان عرفان به مدت 11 سال به عنوان مشاور تبلیغاتی اداره کل استاندارد خراسان رضوی به عنوان یکی از مشتریان خوش فکر مشغول به فعالیت میباشد.