طراحی کاراکتر بسته های آموزشی استاندارد

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] طراحی کاراکتر کودکانه و تصویرسازی و خلق آن، طراحی و تولید انواع دفتر نقاشی و دفتر مشق، طراحی و تولید بسته های مداد رنگی اختصاصی، طراحی و تولید انواع پازل های با کیفیت فومی و مقوایی، طراحی و تولید انواع بازیهای فکری با محتوای استاندارد بخشی از فعالیت [...]
طراحی کاراکتر بسته آموزشی


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی بسته های آموزشی استاندارد
بسته های آموزشی استاندارد
طراحی بسته های استاندارد
طراحی کاراکتر بسته آموزشی
بسته آموزش استاندارد
نمونه طراحی کاراکتر
[/ld_carousel]

طراحی کاراکتر کودکانه و تصویرسازی و خلق آن، طراحی و تولید انواع دفتر نقاشی و دفتر مشق، طراحی و تولید بسته های مداد رنگی اختصاصی، طراحی و تولید انواع پازل های با کیفیت فومی و مقوایی، طراحی و تولید انواع بازیهای فکری با محتوای استاندارد بخشی از فعالیت های گروه طراحان عرفان میباشد.
با توجه به اینکه آموزش از سنین پایین کودکان حائز اهمیت است، گروه طراحان عرفان به مدت 11 سال به عنوان مشاور تبلیغاتی اداره کل استاندارد خراسان رضوی به عنوان یکی از مشتریان خوش فکر مشغول به فعالیت میباشد.

نمونه کارهای مرتبط