طراحی اوراق اداری دکوراسین داخلی عباس زاده

طراحی اوراق اداری دکوراسین داخلی عباس زاده در طراحی اوراق اداری ، هماهنگی و تناسب بصری تمامی اوراق بسیار مهم است و وجود یک هویت معین در سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه، کارت های اعتباری و... باعث می شود تا در نگاه اول، شخصیت برند برای بیننده مشخص شود این هماهنگی بصری می تواند بوسیله [...]
طراحی اوراق اداری
طراحی اوراق اداری گالری عباس زاده
طراحی کارت ویزیت گالری عباس زاده
طراحی اوراق اداری
طراحی ست اداری گالری معماری داخلی

طراحی اوراق اداری دکوراسین داخلی عباس زاده

در طراحی اوراق اداری ، هماهنگی و تناسب بصری تمامی اوراق بسیار مهم است و وجود یک هویت معین در سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه، کارت های اعتباری و… باعث می شود تا در نگاه اول، شخصیت برند برای بیننده مشخص شود
این هماهنگی بصری می تواند بوسیله ی اشکال مشترک و یا رنگ پردازی و چیدمان مشابه طراحی و اجرا شود.
طراحی اوراق اداری مجموعه دکوراسیون داخلی عباس زاده، با استفاده از تکنیک مونوگرام و الهام از نقوش ایرانی بصورت کاملا مینیمال اجرا شده است تا در عین زیبایی بصری و سادگی، معرف جایگاه برند باشد.