طراحی کاتالوگ و بروشور شرکت بهران انرژی

شرکت طراحان عرفان با استفاده از تجربیات خود در زمینه ی طراحی کاتالوگ های تبلیغاتی، اقدام به طراحی کاتالوگ معرفی خدمات شرکت مهندسی بهران انرژی، فعال در زمینه ی بهینه سازی مصرف انرژی نمود. شرکت بهران انرژی از سال 1341 فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت فعالیت خود را با تولید سالانه 30 هزار [...]
طراحی کاتالوگ شرکت بهران انرژی
طراحی کاتالوگ شرکت بهران انرژی
طراحی کاتالوگ بهران انرژی
کاتالوگ شرکت بهران انرژی

شرکت طراحان عرفان با استفاده از تجربیات خود در زمینه ی طراحی کاتالوگ های تبلیغاتی، اقدام به طراحی کاتالوگ معرفی خدمات شرکت مهندسی بهران انرژی، فعال در زمینه ی بهینه سازی مصرف انرژی نمود.
شرکت بهران انرژی از سال 1341 فعالیت خود را آغاز کرد.
این شرکت فعالیت خود را با تولید سالانه 30 هزار تن روغن آغاز کرد و در سال 1368 ظرفیت تولید آن به 150 هزار تن روغن، 1500 تن ضد یخ و 3 هزار تن پارافین افزایش یافت.