طراحی کاتالوگ شرکت بیوسیف

تجربه ی طراحی کاتالوگ یا بروشور تجربه ای ست که به ظاهر ساده به نظر می رسد اما قوانین و اصولی که پیروی از آنها به زیبایی و جذابیت کار می افزاید، گاهی کار را با مشکل مواجه می کند. قوانینی که در ادامه به یکی از آنها خواهیم پرداخت و آن «تعیین هدف مشتری [...]
کاتالوگ شرکت بیوسفکاتالوگ شرکت بیوسف

تجربه ی طراحی کاتالوگ یا بروشور تجربه ای ست که به ظاهر ساده به نظر می رسد اما قوانین و اصولی که پیروی از آنها به زیبایی و جذابیت کار می افزاید، گاهی کار را با مشکل مواجه می کند. قوانینی که در ادامه به یکی از آنها خواهیم پرداخت و آن «تعیین هدف مشتری از طراحی  بروشور و یا کاتالوگ » است.
همانطور که در فوق به آن اشاره شد، در ابتدای طراحی باید به این نکته توجه بسیاری داشت که هدف مشتری از سفارش کاتالوگ و یا بروشور باید مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اینکه به چه منظوری از آن استفاده خواهد شد، بسیار اهمیت دارد. از این رو به شما پیشنهاد می کنیم که به توضیحات و نقطه نظرهای مشتری به خوبی توجه کنید و شیوه ی طراحی خود را به خواسته های او نزدیک کنید. چرا که بسیاری از مشتریانی که به شما مراجعه می کنند در گذشته نیز صاحب کاتالوگ هایی بوده اند که پاسخگوی نیازهای آنها نبوده است.
شرکت طراحان عرفان طراحی کاتالوگ «شرکت بیوسیف» که در زمینه ی محصولات بیمارستانی و سطل های مخصوص زباله های خطرناک بیمارستان به فعالیت می پردازد، را برعهده گرفت. این کاتالوگ در قطع خشتی طراحی شده، همچنین عکاسی از محصولات و کارخانه به عهده واحد عکاسی صنعتی گروه طراحان عرفان بوده است.