طراحی بروشور خانه چکاد

اجرا و طراحی بروشور خانه چکاد با توجه به نوع خدمت و محصول این کمپانی، در شرکت تبلیغاتی طراحان عرفان طراحی شده است. قطع انتخاب شده برای این بروشور، «مربع» در نظر گرفته شد که مناسب با موضوع آن می باشد. از آنجایی که خانه ی چکاد به صورت تخصصی طراحی دکوراسیون داخلی منازل و اداره ها [...]
طراحی بروشور خانه چکاد
طراحی بروشور خانه چکاد
بروشور خانه چکاد
طراحی بروشور چکاد

اجرا و طراحی بروشور خانه چکاد با توجه به نوع خدمت و محصول این کمپانی، در شرکت تبلیغاتی طراحان عرفان طراحی شده است. قطع انتخاب شده برای این بروشور، «مربع» در نظر گرفته شد که مناسب با موضوع آن می باشد. از آنجایی که خانه ی چکاد به صورت تخصصی طراحی دکوراسیون داخلی منازل و اداره ها را برعهده دارد، لذا در طراحی لوگو و الباقی پروژه های این شرکت سعی شده، حس آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به مخاطب القاء شود.