طراحی ست اوراق اداری فروشگاه آنلاین دانیال

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] در طراحی ست اوراق اداری فروشگاه آنلاین دانیال با توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهد، بیشتر سعی گردیده تا بوسیله المان های مینیمال گرافیکی، به ماهیت اصلی این فروشگاه که همان ارتباط سریع و مستقیم با مخاطب است اشاره گردد. معمولا ست اوراق اداری شامل سربرگ A4  [...]
مجموعه اوراق اداری فروشگاه دانیال


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی اوراق اداری فروشگاه آنلاین دانیال
نمونه طراحی ست اداری فروشگاه
مجموعه اوراق اداری فروشگاه دانیال
نمونه سربرگ
سربرگ فروشگاه دانیال
[/ld_carousel]

در طراحی ست اوراق اداری فروشگاه آنلاین دانیال با توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهد، بیشتر سعی گردیده تا بوسیله المان های مینیمال گرافیکی، به ماهیت اصلی این فروشگاه که همان ارتباط سریع و مستقیم با مخاطب است اشاره گردد.
معمولا ست اوراق اداری شامل سربرگ A4  ، سریرگ  A5  ، کارت ویزیت اختصاصی،  برگ یادداشت و پاکت نامه می باشد.
با توجه به اینکه اوراق اداری و کارت ویزیت یک کمپانی می تواند معرف شخصیت آن باشد. اذا طراحی و اجراء یک ست اوراق اداری حرفه ای بسیار تاثیرگذار است.

نمونه کارهای مرتبط