طراحی کاتالوگ محصولات صادراتی داریس

شرکت داریس در زمینه بازرگانی میوه و صیفی جات و گیاهان دارویی در شهر داراب فعالیت میکند وعلاوه بر طراحی کاتالوگ، طراحی لوگوی این برند نیز بر عهده گروه طراحان عرفان بوده است. در این طراحی از رنگ های شاد و محصولات مختلف صادراتی استفاده شده. یکی از چالش های مهم در طراحی که طراح [...]
طراحی کاتالوگ محصولات صادراتی داریس
طراحی کاتالوگ محصولات صادراتی داریس
طراحی کاتالوگ داریس
طراحی کاتالوگ محصولات داریس
کاتالوگ محصولات صادراتی داریس
طراحی و چاپ کاتالوگ داریس
نمونه کاتالوگ محصولات داریس
طراحی کاتالوگ- داریس

شرکت داریس در زمینه بازرگانی میوه و صیفی جات و گیاهان دارویی در شهر داراب فعالیت میکند وعلاوه بر طراحی کاتالوگ، طراحی لوگوی این برند نیز بر عهده گروه طراحان عرفان بوده است. در این طراحی از رنگ های شاد و محصولات مختلف صادراتی استفاده شده.
یکی از چالش های مهم در طراحی که طراح قبل از شروع کار باید در نظر بگیرد، هدف طراحی و اجرای این کاتالوگ میباشد.اینکه این طرح دقیقا چه وظیفه ای دارد و هدف سفارش دهنده از طراحی  چیست؟
به همین دلیل با جلسات متعددی که با مشتری در همین خصوص برگزار شد، بعد از شنیدن نیازها و خواسته های مشتری و مشخص شدن هدف از طراحی بروشور داریس، نوع کاتالوگ و سبک طراحی و باقی مشخصات فنی آن بدست آمد.