طراحی هویت بصری برند بستنی داتیس

طراحی هویت بصری برند بستنی داتیس هویت بصری برند بستنی داتیس برگرفته از لوگوی بستنی و با حال و هوای شاد و رنگ های متناسب با محصول بستنی طراحی شده است. ست اداری این برند شامل سربرگ،پاکت نامه، پاکت A4، و کارت ویزیت میباشد.
هویت بصری برند بستنی داتیس
بستنی های داتیس

طراحی هویت بصری برند بستنی داتیس

هویت بصری برند بستنی داتیس برگرفته از لوگوی بستنی و با حال و هوای شاد و رنگ های متناسب با محصول بستنی طراحی شده است.
ست اداری این برند شامل سربرگ،پاکت نامه، پاکت A4، و کارت ویزیت میباشد.