طراحی هویت بصری برند بستنی داتیس

طراحی هویت بصری برند بستنی داتیس هویت بصری برند بستنی داتیس برگرفته از لوگوی بستنی و با حال و هوای شاد و رنگ های متناسب با محصول بستنی طراحی شده است. ست اداری این برند شامل سربرگ،پاکت نامه، پاکت A4، و کارت ویزیت میباشد.
هویت بصری برند بستنی داتیس
هویت بصری برند بستنی داتیس
طراحی هویت بصری برند داتیس
ست هویت بصری برای بستنی داتیس
بستنی داتیس
بستنی های داتیس

طراحی هویت بصری برند بستنی داتیس

هویت بصری برند بستنی داتیس برگرفته از لوگوی بستنی و با حال و هوای شاد و رنگ های متناسب با محصول بستنی طراحی شده است.
ست اداری این برند شامل سربرگ،پاکت نامه، پاکت A4، و کارت ویزیت میباشد.