طراحی ست اداری مشاورین املاک فرزان

طراحی ست اداری مشاور املاک فرزان طراحی ست اداری مشاورین املاک فرزان، با استفاده از موتیف آجر که نمادی از ساختمان و مسکن میباشد بصورت کاملا مینیمال صورت گرفته است. با در نظر گرفتن سبک و نوع کسب و کار، حساسیت بالایی در انتخاب رنگ برای طراحی هویت بصری این مجموعه بکار گرفته شده تا [...]
طراحی ست اداری املاک فرزانطراحی ست اداری مشاور املاک فرزان

طراحی ست اداری مشاورین املاک فرزان، با استفاده از موتیف آجر که نمادی از ساختمان و مسکن میباشد بصورت کاملا مینیمال صورت گرفته است. با در نظر گرفتن سبک و نوع کسب و کار، حساسیت بالایی در انتخاب رنگ برای طراحی هویت بصری این مجموعه بکار گرفته شده تا در عین زیبایی بصری و سادگی معرف شان و جایگاه برند باشد.
هویت بصری مشاورین املاک فرزان با استفاده از شمای المان ساختمان و خانه در لوگو و نقوش آجری در ست اداری توسط گروه طراحان عرفان طراحی گردیده است.