طراحی بروشور گلستان علی

طراحی بروشور گلستان علی گروه طراحان عرفان افتخار دارد تا حامی بچه های موسسه گلستان علی (ع) باشد و طبق این تعهد کلیه ی طراحی بروشور های مربوط به اطلاع رسانی و تبلیغات این موسسه، توسط کانون آگهی و تبلیغات گروه طراحان عرفان انجام می شود . موسسه ی گلستان علی (ع) از جمله بزرگترین موسسات هیئت امنایی نگهداری از فرزندان [...]
طراحی بروشور گلستان علی
طراحی بروشور گلستان علی
طراحی و چاپ بروشور گلستان علی

طراحی بروشور گلستان علی

گروه طراحان عرفان افتخار دارد تا حامی بچه های موسسه گلستان علی (ع) باشد و طبق این تعهد کلیه ی طراحی بروشور های مربوط به اطلاع رسانی و تبلیغات این موسسه، توسط کانون آگهی و تبلیغات گروه طراحان عرفان انجام می شود .
موسسه ی گلستان علی (ع) از جمله بزرگترین موسسات هیئت امنایی نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست کشور می باشد که با مجوز بهزیستی به فعالیت می پردازد. این مرکز به طور شبانه روزی از کودکان نگهداری می کند و علاوه بر نگهداری، کلیه ی امکانات مربوط به تحصیل، اشتغال، مسکن و ازدواج آنها را نیز عهده دار است.

موسسه ی گلستان علی (ع) همواره تلاش کرده است تا علاوه بر برطرف نمودن نیازهای مادی کودکان، به مسائل معنوی و تربیتی آنها نیز توجه ویژه داشته باشد.