طراحی بروشور بانک کشاورزی

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] گروه طراحان عرفان به عنوان مشاور سرپرستی بانک کشاورزی خراسان رضوی با دریافت مطالب و سرفصلهای مربوط به خدمات متنوع بانک کشاورزی طراحی بروشورهای مختلف را انجام و تحویل بانک مربوطه داده است. در طراحی بروشور تبلیغاتی بانک کشاورزی سعی گردیده تا بیشتر از المانهای تصویری استفاده شود تا برای مخاطب ایجاد [...]
طراحی بروشور بانک کشاورزی


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی بروشور بانک کشاورزی
بروشور بانک کشاورزی
طراحی بروشور بانک
طراحی بروشور کشاورزی
طراحی بروشور توسط گروه عرفان
نمونه طراحی بروشور
طراحی بروشور- بانک کشاورزی
بانک کشاورزی- طراحی بروشور
طراحی و چاپ بروشور
[/ld_carousel]

گروه طراحان عرفان به عنوان مشاور سرپرستی بانک کشاورزی خراسان رضوی با دریافت مطالب و سرفصلهای مربوط به خدمات متنوع بانک کشاورزی طراحی بروشورهای مختلف را انجام و تحویل بانک مربوطه داده است.
در طراحی بروشور تبلیغاتی بانک کشاورزی سعی گردیده تا بیشتر از المانهای تصویری استفاده شود تا برای مخاطب ایجاد جذابیت و انگیزه نماید.
بروشور طرح آتیه ، بروشور پایانه فروش ، بروشور موبایل بانک، بروشور تلفن بانک، بروشور درگاه پرداخت اینترنتی مشتریان، بروشور خدمات ارزی، بروشور پرداخت اقساط و تسهیلات بانکی و… قسمتی از بروشورهای تبلیغاتی طراحی شده توسط گروه طراحان عرفان می باشد .

نمونه کارهای مرتبط