طراحی اوراق اداری گلسا اکبرزاده

طراحی اوراق اداری گلسا اکبرزاده شرکت طراحان عرفان در طراحی اوراق اداری «گلسا اکبرزاده» وکیل پایه یک دادگستری، در کنار بهره گیری از المان ها و نشانه های مربوط به حوزه ی وکالت و حقوق، از ترکیب رنگ های کرم و قهوه ای استفاده کرده است. چرا که این رنگ ها علاوه بر انتقال مفاهیم مرتبط با [...]
طراحی اوراق اداری


نمونه طراحی سربرگ گلسا اکبرزاده

طراحی اوراق اداری گلسا اکبرزاده

شرکت طراحان عرفان در طراحی اوراق اداری «گلسا اکبرزاده» وکیل پایه یک دادگستری، در کنار بهره گیری از المان ها و نشانه های مربوط به حوزه ی وکالت و حقوق، از ترکیب رنگ های کرم و قهوه ای استفاده کرده است. چرا که این رنگ ها علاوه بر انتقال مفاهیم مرتبط با قانون و قضاوت، با خصوصیات منحصر به فردشان موجب ایجاد حس آرامش، امنیت و آسایش در ذهن بیننده می شوند.