رد کردن لینک ها

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت رنگین پوشش

کاتالوگ رنگین پوشش که با هدف معرفی محصولات این شرکت که شامل دیوار پوش های PVC و UPVC می باشد، توسط شرکت طراحان عرفان طراحی گردید. عکاسی صنعتی این کاتالوگ نیز برعهده ی واحد عکاسی آژانس تبلیغاتی گروه طراحان عرفان بود. شرکت طراحان عرفان طی مدت زمان همراهی با شرکت رنگین پوشش، در تمام زمینه های تبلیغاتی همگام با این شرکت محترم حرکت کرد.

نمونه کارهای مرتبط