طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت رنگین پوشش

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] کاتالوگ رنگین پوشش که با هدف معرفی محصولات این شرکت که شامل دیوار پوش های PVC و UPVC می باشد، توسط شرکت طراحان عرفان طراحی گردید. عکاسی صنعتی این کاتالوگ نیز برعهده ی واحد عکاسی آژانس تبلیغاتی گروه طراحان عرفان بود. شرکت طراحان عرفان طی مدت زمان همراهی [...]
طراحی و چاپ کاتالوگ


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی و چاپ کاتالوگ رنگین پوشش
طراحی کاتالوگ رنگین پوشش
طراحی و چاپ کاتالوگ
طراحی و چاپ کاتالوگ-رنگین پوشش
[/ld_carousel]

کاتالوگ رنگین پوشش که با هدف معرفی محصولات این شرکت که شامل دیوار پوش های PVC و UPVC می باشد، توسط شرکت طراحان عرفان طراحی گردید. عکاسی صنعتی این کاتالوگ نیز برعهده ی واحد عکاسی آژانس تبلیغاتی گروه طراحان عرفان بود. شرکت طراحان عرفان طی مدت زمان همراهی با شرکت رنگین پوشش، در تمام زمینه های تبلیغاتی همگام با این شرکت محترم حرکت کرد.

نمونه کارهای مرتبط