طراحی اوراق همایش روز جهانی استاندارد

طراحی اوراق همایش روز جهانی استاندارد طراحی اوراق همایش روزجهانی استاندارد به سفارش اداره استاندارد خراسان رضوی توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفته است. این همایش در مشهد به صورت سالانه در روز جهانی استاندارد در سالن همایش های صدا و سیمای خراسان رضوی (صبا) برگزار می گردد و شرکت طراحان عرفان از سال 1388 عهده دار بخش های [...]
طراحی اوراق

اوراق اداری روز همایش استاندارد

طراحی اوراق همایش روز جهانی استاندارد

طراحی اوراق همایش روزجهانی استاندارد به سفارش اداره استاندارد خراسان رضوی توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفته است.
این همایش در مشهد به صورت سالانه در روز جهانی استاندارد در سالن همایش های صدا و سیمای خراسان رضوی (صبا) برگزار می گردد و شرکت طراحان عرفان از سال 1388 عهده دار بخش های تبلیغاتی و فرهنگی این همایش بوده است.
طراحی اوراق همایش، طراحی لوح های افتخار، طراحی بک سن، طراحی تندیس همایش و… از جمله خدماتی هستند که توسط این شرکت ارائه شده اند. اوراق پیش رو شامل کارت دعوت میهمانان، کارت ورود، کارت پارکینگ و پاکت های مورد نیاز می باشند.